Zilkerweb

Sluit venster X


De Bond van Senioren is voor iedereen toegankelijk, dient de belangen voor leden van 55-plus op het gebied van wonen en welzijn, laat de leden aktief en sportief bezig zijn, organiseert culturele en informatieve middagen, wil bij de tijd blijven en stimuleert sociale contacten.

Dit alles door de activiteiten die wekelijks plaatsvinden in De Duinpan, zoals:
soos en vrij -biljarten, prijsklaverjassen, biljartcompetitie, sportief wandelen, beter bewegen, kienen, handwerken, meer weten over muziek, jeu de boules, bustocht/boottocht, kermismiddag, sinterklaas viering, kerstviering, carnaval, jaarvergadering, open maaltijd.

Wilt u zich aansluiten of meer informatie?
Dhr. Th. Klinkenberg, secretaris | e-mail